När LO:s medlemmar får ranka vilka frågor som är viktigast i valet kommer jobben på första plats. Den näst viktigaste frågan är socialförsäkringarna, som a-kassan och sjukförsäkringen. På delad tredje plats rankas frågan om sjukvård och om invandring och integration.  Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.

I undersökningen finns också ett antal frågor redovisade på förbundsnivå och där utmärker sig Sekos medlemmar på ett par punkter. Bland annat är det fler som säger att de kommer rösta i valet än snittet. 94 procent av Sekos medlemmar säger att de absolut kommer rösta, mot 84 procent för alla förbund.

Sekomedlemmar utmärker sig också genom att i högre utsträckning tro att fler jobb skapas genom investeringar i infrastruktur och välfärd (84 procent jämfört med 75 procent för alla).

Man är också mer villig att satsa på vård, skola och omsorg även om det innebär skattehöjningar än snittet. Nio av tio Sekomedlemmar tycker det är en bra idé mot åtta av tio för alla förbund.

Novus har intervjuat 3000 personer varav 226 var medlemmar i Seko.