Strejken påverkar också de Sekomedlemmar som arbetar på kraftverksavtalets område. I första hand ska man hålla sig neutral och utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns ingen skyldighet att utföra jobb som är föremål för konflikt.
De medlemmar som gör samma jobb som Elektrikerförbundets strejkande medlemmar har tvärtom rätt att delta i konflikten och få ersättning från Seko.
– Förbundsstyrelsen fattar beslut om konfliktersättning, men det är bara en formalitet, säger ombudsman Mats Ekeklint.
Det är avdelningen som anmäler ersättningsanspråken till förbundsstyrelsen.
Hur många Sekomedlemmar som kan beröras är osäkert.
– Vi vet inte. En del är felorganiserade, andra kanske arbetar tillfälligt på området, säger Mats Ekeklint.