Teliasonera fick inte ihop det på sin kundtjänst inför semestern 2012. Ett erbjudande gick ut till de anställda om att flytta redan beslutad semester och som tack för det få en ekonomisk ersättning. Ersättningen varierade mellan 11000 kronor och 16000 kronor, beroende på hur många veckor som flyttades.

De sex anställda som tvisten gäller accepterade erbjudandet och skrev under ett avtal. Någon flytt av semestern blev det dock inte och därmed utgick inte någon ersättning. Enligt Seko är det ett avtalsbrott.

Teliasonera hävdar att det inte finns något avtal och att de anställda endast ansökt om att få flytta sin semester.

Arbetsdomstolen kommer till samma slutsats som Seko. Dels finns ett bindande avtal och dels har de anställda rätt till ersättningen.  Två av de anställda blir utan ersättning, eftersom de inte har den kompetens som uttryckligen efterfrågades i Teliasonera erbjudande.

Här finns domen: www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1311&lngLangID=1