Tidigare år har Seko och SJ förhandlat fram scheman med avsteg från arbetstidsreglerna i kollektivavtalet. Framför allt har det handlat om längre sträckor där restiden kan uppgå till 14 timmar.
   I förhandlingarna om 2009 års scheman blev Seko mer restriktiva med avstegen då man ansåg att arbetsmiljön blivit betydligt tuffare. Bland annat krävde förbundet högre bemanning på vissa turer samt på kvällar och nätter.
   SJ sade nej till Sekos krav och då sa Seko i sin tur nej till det föreslagna schemat med avsteg. Enligt arbetsgivaren var det då, den 4 december 2008, försent att få fram ett ett schema enligt kollektivavtalet eftersom man tagit för givet att parterna skulle komma överens.
   Så kom det sig att SJ bröt mot avtalet vid 2 500 tillfällen under de två första månaderna 2009.
   – Vi menar att SJ hade gott om tid, eftersom vi redan i september 2008 sa att vi inte skulle gå med på avsteg. Men SJ lyssnade inte utan tänkte väl att det löser sig, som det gjort tidigare år. Men det känns inte som om vi fick gehör för det i domstolen, säger Valle Karlsson, ombudsman på Seko som suttit med i domstolsförhandlingarna.
   Seko och SJ är överens om att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet genom att lägga scheman med avsteg från arbetstidsreglerna. Däremot nekar SJ till att det felaktiga schemat inneburit någon vinst för bolaget, då man ändå haft kostnader för bemanning som hade kunnat jobba enligt ett schema utan avsteg.
   Seko å sin sida menar att bolaget sparat närmare 1,8 miljoner kronor, grundat på SJ:s egna beräkningar, vilket också blev förbundets skadeståndskrav.
   – Vi har underlag från SJ som visar att man sparat 18 årsarbetskrafter på det felaktiga schemat. Att de sedan, som de påstår, inte tagit ut effektiviseringsvinsten är inte vårt problem.
   I domen ger Arbetsdomstolen Seko rätt i att SJ brutit mot kollektivavtalet, men anser inte att det är bevisat att bolaget tjänat något på detta. Vidar anser domstolen att SJ gjort vad man kunnat för att rätta till felet. Därför sänker man skadeståndet till 125 000 kronor. Därmed, anser domstolen, har Seko både vunnit, då man får skadestånd, och förlorat då skadeståndet ligger långt under kravet. Seko döms därför att betala en del av SJ:s rättegångskostnader, nämligen 126 000 kronor.
   Minus ettusen kronor alltså.