Genom LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, lyckades Seko att under 2012 utverka 29,3 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till sina medlemmar, jämfört med 15,5 miljoner kronor föregående år.

I hela 101 fall drog Seko olika motparter inför domstol, främst arbetsgivare som agerat i strid mot arbetsrättslagstiftningen och därför fått betala skadestånd, samt Försäkringskassan när den vägrat betala ut livränta till Seko-medlemmar som drabbats av arbetsskador eller yrkessjukdomar. 

Räknat per medlem ligger Seko bland de högsta av alla LO-förbund med 238 kronor/ medlem. Genomsnittet för LO är 162 kr.

Hur kommer det sig att Seko lyckas så bra?

– Seko är bra på att anlita oss, att anmäla arbetsskador, driva sina ärenden och ta strid för sina medlemmar. Seko ser helt enkelt till att verkligen hjälpa medlemmarna på dessa områden, säger Dan Holke, chefsjurist och vd på LO-TCO rättsskydd.

LO-TCO Rättsskydd har ett 40-tal jurister anställda som är specialiserade på två olika områden: Arbetsrätt och försäkringsrätt.

Inom försäkringsrätten har inga större förändringar skett under 2012, menar Dan Holke, men ser ändå en viss förändring i Försäkringskassans (FK) attityd gentemot samhället.

– De har blivit mer medvetna om att de inte kan reta upp allmänheten hur mycket som helst, men i de arbetsskadeärenden vi driver i domstolarna går det går fortfarande oerhört trögt. FK säger närmast reflexmässigt nej till alla ersättningar, tills våra jurister med sina stora kunskaper får domstolen att ge FK fel och våra medlemmar rätt, säger Dan Holke.

Han menar att en av Rättsskyddets viktigaste uppgifter just är att tillföra ökad kunskap till domstolarna, mycket mer kunskap.

En mer märkbar förändring är att Rättsskyddet under 2012 fick fler arbetsrättsärenden än på länge.

– Arbetsgivarna har allt oftare börjat ifrågasätta kollektivavtalens innehåll och redan vid tvister på företagsnivå kopplar de numera in jurister. Vi ser hur det anställs nya, unga jurister som ifrågasätter den etablerade, historiska betydelsen av kollektivavtalens föreskrifter. Ofta kan facket inte acceptera detta och då driver vi ärendet vidare till domstol.

– Tidigare var det viktigt både för facket och arbetsgivarna att själva kunna lösa sina tvistigheter, men för många arbetsgivare har det istället blivit angelägnare att slå fast vem som har rätt eller fel, säger Dan Holke.

Han menar att generationsskiftet med fler nyutbildade jurister hos arbetsgivarna har inneburit ett ökande inslag av rättstänkande på bekostnad av den traditionella viljan att göra upp.

– Det har blivit mer juridik, men mindre sunt förnuft!

Under 2012 drev LO-TCO Rättsskydd totalt, för samtliga fackförbund, 1 391 fall till domstol eller förlikningsnämnd och lyckades utverka 304,5 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd.

Juristerna på Rättsskyddet arbetar uteslutande för fackförbunden. Som central juridisk byrå har LO-TCO Rättsskydd byggt upp den erkänt högsta kompetensen som finns i Sverige på dessa områden. Vem som helst kan emellertid inte anlita dem. För att LO-TCO Rättsskydd ska driva ett ärenden måste medlemmen ha fått rättshjälp beviljad av sitt respektive fackförbund. Då står förbundet för samtliga kostnader i samband med rättsprocessen, oavsett om medlemmen vinner eller förlorar målet.

Att upprätthålla likhet inför lagen i arbetslivet är den främsta uppgiften för LO-TCO Rättsskydd. Totalt har rättsskyddets jurister nu 2 010 fall under handläggning, jämfört med 1 391 under 2012. Som enskild har man knappast möjlighet att ta de stora ekonomiska risker som det medför att själv anlita advokat och driva sin fråga i domstol. Även i framtiden kommer således LO-TCO Rättsskydd att behövas med sina engagerade jurister som kämpar på de fackliga medlemmarnas sida i domstolarna.