På LO-kongressen i slutet av maj 2012 ska en ny ordförande och vice ordförande väljas. Sekos förbundsordförande Janne Rudén har nu ställt sig bakom Kommunals rätt okända och, i LO sammanhang, unga kandidat.
Janne Rudén säger att Baudin är välkänd inom LO och att hans ungdom (36 år) inte är något problem.
I och med nomineringen av Baudin finns det nu tre kandidater till ordförandeposten. IFMetall har redan nominerat förre metallaren och SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Även Per Bardh, LO:s nuvarande avtalssekreterare har nämnts som en kandidat till ordförandeposten.
Nomineringstiden går ut den 20 december.