-Vi vill göra en insats och samtidigt nå branscher där det finns ett stort personalbehov. Vårt förslag ska ses som en temporär lösning som ska leda till reguljära jobb.

Det säger Sekos ordförande Valle Karlsson. Sekos utgångspunkt är att den som får en anställning ska ha utbildning som en del av sin arbetsvecka. Utbildning och praktik som leder till vanliga jobb.

-Då kan vi tänka oss en lägre lön, säger han. Men det måste vara en lön som går att leva på. Vi vill inte ha en amerikansk situation där människor måste ha flera jobb för att försörja sig.

LO-förbunden har idag skickat en förhandlingsinvit till 33 arbetsgivarorganisationer. För Sekos del innebär det att bland andra Almega har fått en. Dock inte Arbetsgivarverket och de kommunala arbetsgivarorganisationerna.

Målet är, enligt Valle Karlsson, att få ett ramavtal som gäller lika för alla, och sedan avtal som är branschanpassade. Tänkbara Seko-branscher är maskinentreprenad och väg och ban.

-Där vet vi att det finns ett personalbehov och framtida jobb för de som utbildas.

Valle Karlsson lyfter fram ett avtal om yrkesintroduktion som Seko har med Sveriges Byggindustrier som ett bra exempel på hur det kan se ut.

-Det passar den branschen. Nu får vi se vad dagens förhandlingsframställan leder till. Vi har inte sett resultatet av den.

LO-förbunden vill helst att det ska bli en flerpartsuppgörelse där även staten spelar en roll. Till exempel genom att subventionera anställningar på olika sätt.

-Idag finns många olika typer av subventionerade jobb genom arbetsförmedlingen. Tyvärr är många av dessa samlade i ett fåtal branscher, säger Valle Karlsson.

-Jag tycker personligen att det är bra om det blir en jämnare spridning och att det rensas upp i floran av subventionerade jobb.

Många företag saknar egna resurser att utbilda och därför ser Seko framför sig ett samarbete mellan skolor och företag.

-I många Seko-branscher finns inte reguljära utbildningar, som inom tele och järnvägsinfrastruktur. Här behövs nya lösningar, kanske genom överenskommelser om utbildningsjobb.