Sekos upptrappning berör godsterminaler för lastning och lossning i Göteborgsområdet och kommer innebära att godstransporterna på järnväg till och från Göteborgs hamn kraftigt begränsas.

– Vi har ännu inte fått något gehör för våra krav på en begränsning av deltider och timanställningar. Vi måste få till en lösning här och nu. Därför ser vi ingen annan utväg än att trappa upp strejken ytterligare, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.

På Green Cargo är det växlare och truckförare som berörs av konfliktvarslet. Likaså på Baneservice, som sköter växlingen i Skandiahamnen i Göteborg.

Anders Gustavsson är klubbordförande för Green Cargo Väst och hans medlemmar är laddade för strejk.

– Ja, det har de varit hela tiden. De tycker att Veolia bär sig oerhört dumt åt. Om det inte stoppas finns risk för en spridningseffekt även till Green Cargo, säger han.

I dag är det fasta heltider som gäller på Green Cargo, men företaget återkommer hela tiden till att de inte får ut full arbetstid på grund av kollektivavtalet. Samma argument som Veolia använder, konstaterar Anders Gustavsson.

– Problemen beror helt på det datorbaserade system man använder. På de platser som fortfarande har fasta turlistor får man ut 99 procent av arbetstiden, säger han.

De nya varslen omfattar samtliga Sekos medlemmar inom följande företag och verksamhetsområden:

Green Cargo, Kombiterminalen Göteborg inklusive omlastningsterminalen samt arbetsområde 1722 Kville Göteborg.

Baneservice Skandinavia AB inom avtalsområdet Spårtrafik. Företaget sköter växlingen