Bakgrunden till varslet är att Seko kräver regler som skyddar löner och villkor vid verksamhetsövergång och byte av tågoperatör.

Frågan kommer upp i de centrala förhandlingarna för att Seko haft problem att teckna nytt lokalt avtal vid övergång mellan olika operatörer för regionaltrafiken i västsverige.

Seko kräver att samma villkor ska gälla för nuvarande operatör som för den tidigare, DSB Väst.

För att skydda medlemmarna vid kommande upphandlingar, bland annat på Öresundståg och Stockholmståg vill Seko ha en central reglering av övergångarna.

Almega har hittills sagt nej till detta.

Strejken på spårtrafikavtalet träder i kraft den 20 juni och omfattar 1500 medlemmar inom bland annat regionaltrafiken i Skåne, Göteborg och Stockholm, samt Stockholms tunnelbana. Samtliga förare på pendeltågen, flera lokalbanor och tunnelbanans röda linje i Stockholm tas ut i strejk.

Delar av Öresundstrafiken mellan Göteborg, Helsingborg och Malmö, samt stora delar av SJ:s regional-och pendeltrafiken i väst berörs av konflikten. Såväl förare som ombordpersonal omfattas av konflikten.

Varslet innebär också att arbetsuppgifter är försatta i blockad.

Almega säger i en kommentar till varslet att en strejk kommer att slå hårt mot tredje man, att Seko erbjudits samma löneökningar som andra fack fått och att frågan om villkor vid övergång av verksamhet normalt inte är en kollektivavtalsfråga.

–Vi har föreslagit en översyn men fått nej från Seko, uppger Lars Friberg på Almega Spårtrafikföretagen i ett pressmeddelande.