Varslet träder i kraft i morgon. Transport har lagt ett sympativarsel vilket innebär att all lastning av fartyget stoppas klockan 16 i morgon.

-Hoppas att det inte ska behöva gå så långt, utan att kaptenen får rederiets fullmakt att teckna ett avtal, säger Håkan André som är Sekos inspektör.

Båtens besättning, som är drygt 20 man, är i huvudsak från Filippinerna och skulle få en månadslön på cirka 3 000 dollar om rederiet skriver under avtalet. De nuvarande lönerna är betydligt lägre, enligt facket.

”Voge Fantasy” ägs av ett tyskt rederi som har flera båtar utan ITF-godkända avtal. Just det här fartyget ligger just nu i Söderhamn och lastar virke.

-Jag stöter på 4-5 liknande fall per år, senast för en månad sedan i Norrköping. Det har varit förvånansvärt mycket på senare tid, säger Håkan André.

Medlingsinstitutet har utsett medlare under dagen.

ITF, Internationella transportarbetare­federationen är en internationell facklig federation av transportarbetareförbund för bland annat sjöfolk.