I dag består Mälardalstrafiken av såväl upphandlad och kommersiell trafik. SJ kör fyra linjer på uppdrag av Mälartåg, som ska genomföra upphandlingen. Om det blir en annan operatör än SJ som kör den nya upphandlade trafiken kommer personalen på SJ eventuellt inte att omfattas av verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd.

Seko: Låt personal gå över

Seko hoppas att merparten av de anställda ändå ska få gå över till den operatör som får kontraktet från 2021. Personalen har, enligt Seko, den erfarenhet och kunskap som behövs för att trafiken ska fungera så bra som möjligt.

–Vi vill vara med och påverka så att priset inte blir för lågt. Om lägsta pris vinner kan det bli svårt att få ett kollektivavtal som motsvarar villkoren på andra regionaltåg, som Västtrafik exempelvis, säger Hanna Karlborg, tågvård på SJ och ledamot i styrelsen för Sekos branschorganisation på spårtrafiken.

”Risk för sämre villkor”

Seko ser med oro på utvecklingen i andra delar av landet, där upphandling lett till sämre villkor. På Pågatågen i Skåne byter Arriva ut säkerhetsklassade tågvärdar mot kundservicevärdar, med lägre löner. Seko anser att säkerhetsklassade tågvärdar, som klarar en evakuering, är bästa bemanning.

Arrivas lönesänkning kan gå till AD

Nyhet

I en debattartikel påminner Seko dessutom om upphandlingen av Öresundståg för några år sedan, där upphandlaren godtog ett skambud. Detta ledde till att operatören inte klarade ekonomin och tvingades bryta kontraktet i förväg.

–För oss är det viktigt att det finnas krav på att tågen ska ha ombordpersonal och att den SJ-personal som så önskar ska få jobba hos den nya operatören, säger Hanna Karlborg.

Krav på arbetsmiljön

Sekos kravlista på Mälartåg innefattar också arbetsmiljön.

–Det behövs samverkan mellan facket, operatören och den som äger vagnar och lok så att personalen kan påverka hela sin arbetsmiljö. De som kör tågen ska kunna påverka sin fysiska arbetsmiljö som ett exempel, säger Hanna Karlborg.

Seko har skrivit brev till politikerna i Mälartågs styrelse, men inte fått något svar. Senare i år offentliggörs anbudsunderlaget och då blir det klart hur upphandlingen ska gå till.