Nordeas flytt rör upp känslor. Många är upprörda över att banken, som en gång räddades med skattepengar, flyttar till Finland för att de inte vill vara med och finansiera den så kallade resolutionsreserven. Den ska användas vid en ny eventuell bankkris, så att skattebetalarna slipper stå för notan en gång till.

Handels och Transport har redan tagit beslut om att byta bank, och inom fler förbund pågår diskussionen.

– Jag ser det som djupt problematiskt att de beter sig på det här sättet. Det är mycket anmärkningsvärt för en bank som tidigare fått så stort stöd av staten, säger Gabriella Lavecchia, Sekos vice förbundsordförande.

Enligt henne har Seko cirka en halv miljard i kapitalplaceringar hos Nordea och dessutom sker mycket av förbundets transaktioner genom banken. Även Swedbank används i stor utsträckning, både för placeringar och transaktioner.

Men något beslut om bankbyte finns inte ännu.

– Vi vill gärna diskutera med kamraterna i LO först, och där är det styrelsemöte på måndag. Jag tror inte det blir något gemensamt beslut, det är upp till varje förbund, men det är bra att höra hur diskussionerna går.

När kan det komma ett beslut från Seko?

– Vi har förbundsstyrelse på tisdag (12/9), men vi får se om vi hinner komma fram till ett beslut då. Annars bör det bli en månad senare, på nästa förbundsstyrelse.

Vet ni vad det skulle kosta att byta bank?

– Ingen aning. Det är sådana frågor, och om det finns andra bankar som kan hantera alla våra transaktioner, som gör att vi inte vill skynda fram ett beslut.