–Vi är nöjda. Innehållet är i nivå med avtalen inom väg och banområdet, säger ombudsman Björn-Inge Björnberg. Avtalet rör byggande, drift och underhåll av järnväg och är unikt inom Almega.
Förhandlingarna har pågått i två år. Stötestenarna har varit lönefrågan och arbetstidsregleringen, frågor som man till sist lyckades lösa. Nu återstår lokala inrangeringsförhandlingar.
Infranord, tidigare Banverket Produktion, sökte medlemskap i Almega efter att man beslutat att lämna Arbetsgivarverket, som är statens arbetsgivarorganisaion.
Andra företag i branschen, som Strukton Rail och Balfour Beatty Rail är medlemmar i Sveriges Byggindustrier som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Det nya avtalet kan eventuellt locka över dessa företag till Almega.
Branschavtalet järnvägsinfrastruktur börjar gälla den första april och löper ut om ett år.