Mats Nordlund har utfört banarbete och kört arbetslok på tunnelbanan i nära 30 år. Men nu har han blivit uppsagd.

Med två höftproteser och diskbråck har han varit sjukskriven vid två tillfällen. Först två veckor efter att han ramlat och slagit upp diskbråcket, och sedan tre månader efter att han omplacerats till en tjänst som var sämre för honom.

– Men nu har företagsläkaren friskförklarat mig och säger att jag kan jobba som lokförare igen. Ändå blev jag uppsagd, säger Mats Nordlund.

Arbetsgivaren hävdar att de anställda måste kunna utföra alla arbetsuppgifter som ingår i jobbet. Och eftersom Mats Nordlund tidigare har haft problem vid ett moment med arbete i ett mycket trångt utrymme, menar man att han inte uppfyller det kravet.

– Men jag bedömer att jag kan göra det nu, säger han. Och, som sagt, jag har blivit helt friskförklarad av företagsläkaren.

Efter att både lokala och centrala förhandlingar har avslutats i oenighet har Seko nu valt att ta ärendet till Arbetsdomstolen.

På Strukton har man en annan syn på saken. Gunnar Strömberg, HR-chef, hävdar att företagsläkaren inte alls friskförklarat Mats Nordlund:

– Läkarutlåtande konstaterar bara att han inte har någon diagnos som hindrar honom från att vistas i säkerhetsklassad miljö. Det är inte samma sak som att han faktiskt kan utföra säkerhetsklassat arbete.

Kommentar: I Sekotidningens pappersupplaga är Gunnar Strömbergs citat felaktigt återgivet.