–När det gäller hot och våld och sexuella trakasserier har vi samsyn och borde kunna hitta en lösning. De tunga frågorna kan också lösas, måste lösas, men kanske inte före den sista timmen, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

För Seko är den tyngsta, och viktigaste, frågan att skriva in i det centrala branschavtalet vilka lokala avtal som ska gälla, oavsett vilket bolag som kör tågen.

Fyra lokala avtal

Branschavtalet bygger på att löner, arbetstider och andra villkor bestäms lokalt.

Om det framgår vad som gäller för respektive lokal och regional trafik  blir det lättare för alla, menar Seko.

–Då vet företagen vad som gäller vid upphandling, de kan räkna på vad personalen kostar och lägga ett realistiskt anbud, säger Thomas Gorin Weijmer. Det blir konkurrens på lika villkor.

Och, lägger han till:
–Trafikhuvudmännen kan hänvisa till avtalen när de begär in anbud. Det blir också lättare avvisa underbud i framtiden.

Sekos krav är att det ska skrivas in i det centrala avtalet att dagens lokala avtal ska gälla i fyra områden, regionaltrafiken Krösatåg, Pågatåg, Öresundståg och Västtåg.

Seko ser Västtågen som modell

–Västtågen har ett bra avtal bland annat när det gäller arbetstider och vi vill att det avtalet ska vara norm när vi tecknar avtal för nya trafiksystem, som till exempel Mälartåg, säger Thomas Gorin Weijmer.

Han säger också att Seko inte skriver på något centralt branschavtal förrän de lokala avtalen är i hamn.

2017 fanns en skrivning i det centrala avtalet om att de lokala avtalen på Pågatåg och Krösatåg skulle ligga fast vid efter kommande upphandling. Den skrivningen räckte inte. Arriva Sverige, som tog över Pågatågen 2018, gjorde snabbt en ny tolkning och hävdar att det inte finns något lokalt avtal. En fråga som ska avgöras i Arbetsdomstolen i vår.

Hur kunde det bli så?

–Vi behöver en ny modell, det är helt klart, och skärpa till våra skrivningar. Sen kan förstås arbetsgivare alltid bryta mot avtal, hur de än är skrivna.

Ett exempel på hur avtal bryts är, enligt Seko, Arriva Sveriges lönesänkning på Pågatågen.

–Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och bestämde sig för att döpa om tjänster från tågvärdar till kundvärdar, och kopplade det till lägre löner. Med risk för att få betala skadestånd.

–Vårt svar är att driva en rättstvist i Arbetsdomstolen.