Det säger Christer Strömberg, som leder Sekos rekryteringssatsning projekt 80 000. Målet är att trenden ska vända helt på fem år och antalet medlemmar öka.

-Medlemstappet har stannat av helt och det är positivt. I maj 2018 har projektet pågått i ett år, då vet vi om det också lett till att antalet medlemmar ökar, säger han.

Projektet innehåller flera delar. Bland annat uppsökande verksamhet i branscherna väg- och ban och tele, styrelseutveckling, klubbarnas aktiviteter och utträdeshantering. Telebranschen har satt målet att öka antalet medlemmar med 500 och antalet förtroendevalda med 50 till april 2018. En kampanj drar igång i februari-mars.

-Vi har sex, snart sju, uppsökare spridda över landet. Många medlemmar hör av sig och är glada över att de kommer på besök. Det är synd att de inte fått besök av Seko tidigare, säger Christer Strömberg.

Alla styrelser ska få stöd att utvecklas av handledare som Seko utbildar. Först ut är de som bett om hjälp. Det kan handla om att styrelsens ledamöter tappat gnistan och behöver hjälp att få lusten tillbaka. Eller också är det många nya ledamöter, som behöver vägledning och stöd.

Under våren tillkommer ett inslag i styrelseutvecklingsprojektet. Efter #metoo finns ett behov av att tala om sexism och sexuella trakasserier i organisationen. Förbundskontoret förbereder att särskilt material för detta.

-Vi vet inte om det är ett problem och hur stort det i så fall är, men vi behöver lyfta frågan. Vi kan ta stöd i stadgarna, de är väldigt tydliga, säger Christer Strömberg.