I debattinlägget på Dagens Industri står det att klimatmedvetandet hos svenskarna ökat och resandet med tåg har hängt med. Det viktigaste skälet för höghastighetståg är klimatet.

”Koldioxidutsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar 50 000 tågresor på samma sträcka”, skriver Valle Karlsson, förbundsordförande Seko, Thomas Erséus, vd för Almega och Britta Lejon, förbundsordförande fackförbundet ST.

”Kan inte vänta”

Samtidigt som frågan om utbyggnaden av nya banor för höghastighetståg fortsätter att diskuteras har Trafikverket tvingats dra ned på järnvägsunderhållet.

Året inleddes med minus 560 miljoner kronor och underskottet förväntas öka med 240 miljoner innan årets slut.

Nästa år ska 350 miljoner kronor sparas och flera arbeten på järnvägen har redan skjutits upp, enligt Trafikverket. Därför har över 130 banarbetare varslats – fler väntas få besked om att de blir av med jobbet inom kort.

En kris, beskriver flera järnvägsentreprenörer läget.

Seko, ST och Almega menar att kraftfulla investeringar i järnvägsinfrastrukturen måste göras för att möta efterfrågan på höghastighetståg.

”Det handlar om omfattande investeringar både vad gäller underhåll av befintligt järnvägsnät och kapacitetsökningar, men också investeringar som möjliggör användandet av ny teknik. Och det kan inte vänta”.

”Frigör banor”

Det finns flera samhällsnyttor med höghastighetståg, enligt Valle Karlsson, Thomas Erséus och Britta Lejon. Nya banor för höghastighetståg frigör banor för godståg, problem på bostads- och arbetsmarknaden kan också lösas.

”Det finns en bred uppslutning från såväl regioner, handelskammare, fack och arbetsgivare om att det är nödvändigt att bygga nya höghastighetsbanor i Sverige för tåg med hastigheter uppemot 320km/h”, menar Seko, ST och Almega, och fortsätter:

”Med kraftigt minskade restider blir det lättare att till exempel bo i Linköping eller Norrköping även om man har sin arbetsplats i Stockholm”.