–Vi har fyra punkter som vi inte är nöjd med i det bud som Almega la fram i april-maj. Det stod klart redan före sommaren. Igår förväntade vi oss ett nytt bud från arbetsgivarna, men de hade inte ändrat något i sitt förslag. Då är det svårt att gå vidare, säger Dennis Lövgren, sekreterare i Sekos förhandlingsorganisation på Infranord, som är det dominerande företaget på avtalsområdet. Han sitter också med i Sekos förhandlingsdelegation.

Sekos förbundsledning ska så snart som möjligt ta ställning till om förbundet ska lägga ett konfliktvarsel eller inte.

Oenigheten mellan Seko och Almega rör bland annat grundlönen där facket vill ha samma nivåer på järnvägsinfrastruktur som det är på väg- och banavtalet. Enligt Dennis Lövgren vill Almega ha ett lägre påslag än det som väg- och ban fick i årets avtalsrörelse.

Seko yrkar också på att samtliga rörliga tillägg ska höjas med samma ram som lönerna, facket vill ha ett arbetsmiljöavtal och se över kompetenskraven för vissa yrken i branschen.

Seko har cirka 5000 medlemmar på avtalsområdet. Avtalet löpte ut sista mars i år.