-Vi vill påverka politiken på alla nivåer. De krav vi för fram är de frågor medlemmarna tycker är viktiga, vilket är bättre än att driva frågor som kommer uppifrån, säger Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm.

Plattformen består av en kravlista på 16 punkter. Det handlar om förstärkt arbetsrätt, en bostadspolitik med fler hyresrätter, bättre arbetsmiljö och mer verksamhet i offentlig regi.

Seko Stockholm kräver även att regeringen återinför rätten till permanent uppehållstillstånd för den som får asyl i Sverige.

Karin Åkersten anser att två frågor sticker ut ur facklig synvinkel: Strejkrätten och rätten att behålla sin anställningsgrad.

-Det är en obehaglig trend att arbetsgivarna hittar nya kryphål för att komma runt de regler vi haft och som har verkat stabila, säger hon.

Att arbetsgivarna kan minska anställningsgraden mot den anställdes vilja, det som kallas hyvling, innebär, som hon ser det, att bra avtal om anställningsvillkor inte blir så mycket värda.

-Om arbetsgivaren drar ner din anställningsgrad till 15 procent så blir det inte mycket kvar.

Strejkrätten är, enligt Karin Åkersten, basen i det fackliga arbetet.

-Om den minskar rycker man undan möjligheten för fackföreningarna att agera.

Sekos Stockholms oro för strejkrätten bygger på att regeringen tillsatt en utredning som ska se över fackets rätt att ta till konflikt i bland annat de fall en arbetsgivare redan är bunden av ett kollektivavtal. Bakgrunden är hamnarbetarnas strid för ett eget kollektivavtal i Göteborgs hamn.

Enligt Seko Stockholm öppnar det bland annat för att arbetsgivarna kan välja vilket fack de ska sluta avtal med.

Ni vill se en socialdemokratiskt ledd regering efter valet. Är ni säkra på att en s-regering står bakom era krav?  

-Nej, till exempel inte strejkrätten där vi är väldigt oroade. Men i stort driver socialdemokraterna en politik som är bra för våra medlemmar. Den sittande regeringen har genomfört en del förbättringar, som höjd a-kassa.