Enligt Kriminalvården har medlemmen inte klarat den sista delen av utbildningen, när han arbetat ensam i ”skarpt läge”. Seko anser att de personliga skäl som Kriminalvården hittills fört fram inte håller. Bevisningen är för tunn.
Aspiranten hade dessutom mycket goda vitsord från såväl utbildningen som den första praktikperioden. Seko framhåller också att det i platsannonsen sägs att visstidsanställningen ska leda fram till fast jobb.
En viktig del i ärendet är att medlemmen fick utbildningsplatsen efter att ha klagat i Överklagandenämnden. Hans meriter var bättre än en annan sökande och han fick en plats. Seko yrkar att medlemmen ska få lön för väntetiden mellan överklagandet och utbildningens start.