Seko och KFS återupptar förhandlingarna och är överens om att konfliktvarslet ska skjutas upp ett dygn och tidigast träda i kraft natten till den 22 maj.

Varslet omfattar 130 kommunala energibolag och 2 000 medlemmar och innebär blockad mot ledningsutsättningsarbete och inkoppling av tillfälliga elanläggningar. Hushåll och sjukhus undantas. Orsaken till varslet är att Seko vill ha en arbetstidsförkortning som innebär att de olika energiavtalen blir jämbördiga. Det skulle innebära nio extra lediga timmar inom det kommunala området. Det har arbetsgivarna tidigare sagt nej till.