Arbetet med det kvinnliga nätverket är i sin linda, men det finns planer på att genomföra tre träffar. De 25 000 kronorna från LO ska, enligt Ida Wallin, ombudsman på Seko sjöfolk och en av initiativtagarna till nätverket, användas till att betala för externa föreläsare.

–Så småningom ska vi bjuda in inspirerande personer utifrån och då är det fint att kunna använda stipendiet till det, säger Ida Wallin.

Nästan hälften kvinnor

Målet med det kvinnliga nätverket är att få fler kvinnor att engagera sig fackligt och att öka kunskapen om det fackliga arbetet bland de kvinnliga medlemmarna.

–40 procent av medlemmarna är kvinnor men det syns inte när det gäller förtroendevalda eller skyddsombud. Representativiteten är låg. Även på de rederier där kvinnor är i majoritet är det männen som är fackligt engagerade, säger Ida Wallin.

Hon och två kvinnliga ombudsmannakolleger Petra Sviberg och Lisa Rosberg började på Seko Sjöfolk i höstas och de tog nästan omedelbart tag i jämställdhetsfrågorna, som är ett av verksamhetsmålen för avdelningen. De har inspirerats av andra LO-förbund som startat kvinnliga nätverk och deltog i ett möte med Sekos nationella nätverk för någon månad sedan.

–Vi tänkte att vi också behöver det, säger Ida Wallin.

#lättaankar

I samband med metoo-rörelsen publicerades ett ett upprop från kvinnor inom sjöfarten, kallat #lättaankar. Där vittnade många kvinnor om olika former av trakasserier och övergrepp som de utsatts för på jobbet.

–Det visade att det finns oerhört mycket att göra när det gäller hur kvinnor har det ombord, säger Ida Wallin.

Ida har arbetat 13 år som mässman på Wallenius, Petra i skärgårdstrafiken och Lisa på Östersjön. Ida säger att de sett mycket missförhållanden genom åren och lärt sig av det.

–Det finns mycket myter om hur man ska vara på sjön. Till exempel uttrycket att man ska vara ”spantad för traden”, det betyder att man ska tåla en del. Det är ju väldigt omodernt.

”Svårt tala med chefen”

Ett kvinnligt nätverk kan göra det lättare för kvinnor att ta upp olika problem, såväl inom facket som på jobbet, hoppas Ida.

–Det kan vara svårt att ta upp saker med sin chef. Men om vi kan få stöd av varandra, de mer erfarna hjälper de yngre och så vidare, så vågar kanske fler ta steget att prata med chefen.

LO:s stipendium för facklig feminism instiftades den 21 november 2018, på ettårsdagen av det fackliga metoo-uppropet #inteförhandlingsbart och ska användas till aktiviteter eller projekt som ”syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen”.

Medlemmar och fackligt förtroendevalda kan söka stipendiet som i år delas ut den 1 maj, i Kalmar.

Ida Wallin tycker att det extra kul att det är i Kalmar, sjöfartsstaden som hon aldrig besökt, men som många av hennes kolleger studerat i.