Florida, London, Tokyo och Manilla. Det är några av ställena som styrelsen och anställda för Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell besökt. Syftet har varit att studera hur verksamhet för sjömän bedrivs i andra länder.

Mellan 1999 och 2013 har styrelsen gjort 13 sådana resor, nästan en om året alltså.

Seko sjöfolk, som har en ledamot och en suppleant, i styrelsen har genom alla år reserverat sig mot besluten om studieresor och inte deltagit.

Nu har de tröttnat på vad de anser vara vidlyftiga resor och begärt att länsstyrelsen ska granska om dessa är förenliga med stiftelsens ändamål.

– Hade det handlat om en eller två resor under den perioden hade det väl inte varit något problem, men inte i den här omfattningen. Nu handlar det snarare om förtäckta nöjesresor anser jag, säger Chang Strömberg, Seko sjöfolks styrelserepresentant i stiftelsen.

Stadgarna anger att man ska bedriva hotellrörelse samt lämplig förströelse och underhållning för svenska sjömän och utländska sjömän på svenska fartyg.

Enligt Chang Strömberg är studieresorna långt från ändamålet för stiftelsen.

– Ekonomin är god i stiftelsen och pengarna ska såklart användas så att sjöfolket får glädje av dem. Därför har vi flera gånger föreslagit att även pensionerade sjömän få rabatt på Sjöfartshotellet. Då har styrelsen sagt nej för att ekonomin inte tillåter det och att det inte ryms inom stadgarna.

Stiftelsens ordförande sedan 1997, utsedd av Stockholms stad, är Barry Andersson.

– Nu har jag inte läst anmälan. Men jag vet ju vad det handlar om och enligt mig finns absolut ingen grund för de här anklagelserna, säger han.

Varför gör ni så många resor?

– Vi har besökt sjöfolksklubbar runt om i världen och kan konstatera av vår verksamhet ligger i topp. Och det gör den för att vi har lärt oss så mycket från våra resor.

USA, Japan, Filippinerna. Det låter dyrt.

– Det är klart att det kostar att åka till Manilla, men det är ju där sjömännen finns, det är där vi kan lära oss något. Det är verkligen inga nöjesresor. Vi har haft mycket gedigna program och lärt oss oerhört mycket. Sedan är det klart att det är roligt att åka till Filippinerna, men man får ha roligt även på studieresor, säger Barry Andersson.