A-kassan har tidigare tagit ut en extra administrationsavgift för de enskilt anslutna. Det har nu IAF, Inspektionen för arbetsmarknadsförsäkringen, satt stopp för
   – Vi tvingas acceptera detta och bort den extra avgiften för enskilt anslutna, säger Sekos a-kasseföreståndare Roal Nilssen.
   Arbetslöshetsavgiften, som är en del av den totala avgiften till a-kassan och som bara betalas av dem som har ett arbete, sänks med 40 kronor. Samtidigt höjs grundavgiften, som betalas av alla, med 23 kronor för förbundsanslutna och med fem kronor för enskilt anslutna.
   Sammantaget blir det alltså en sänkning på 17 kronor för förbundsanslutna och 35 kronor för dem som bara är med i a-kassan.
   Efter förändringarna kommer alla alltså betala lika mycket, nämligen 208 kronor i månaden.
   Sänkningen träder i kraft efter årsskiftet, förutsatt att IAF godkänner den.
Arbetslösheten påverkar avgiften till a-kassan och ökar arbetslösheten i Sekos branscher måste avgiften ses över.
   – Vi ska aldrig ta ut mer än nödvändigt, säger Roal Nilssen.