Seko och Arbetsgivarverket håller som bäst på att förhandla om ett nytt avtal. Det nuvarande går ut den sista september. Men det går trögt. I augusti sa Arbetsgivarverket upp trygghetsavtalet, ett mycket fördelaktigt omställningsavtal, och vill i stället ha ett avtal som är mer likt övriga arbetsmarknadens.

Seko är dock mycket förtjust över det befintliga trygghetsavtalet och vill värna det.

Därför säger Seko nu upp tre avtal som handlar om olika typer av visstidsanställningar inom universitets- och högskoleområdet, samt det så kallade samarbetsavtalet.

– Genom att säga upp trygghetsavtalet vill Arbetsgivarverket skapa otryggare anställningar för våra medlemmar. En sådan utveckling kan vi absolut inte medverka till, utan säger bestämt nej till de försämringar som Arbetsgivarverket vill ha in i avtalet, säger Lars Johansson, ombudsman på Seko.
Arbetsgivarverket vill att ett eventuellt nytt Trygghetsavtal endast ska gälla vid arbetsbrist, vilket innebär att det i så fall inte gäller för visstidsanställda.
Att Seko även säger upp samarbetsavtalet beror på att man anser att det inte fyller någon funktion utöver befintliga lagar och avtal.