Konflikten handlar från början om att försvaret håller på att ta tillbaka räddningstjänsten på flygbaserna Såtenäs och Malmen i egen regi. Tidigare har de legat på entreprenad, men skall nu alltså skötas av anställda inom försvaret med soldatbefattningar.

– Försvarsmakten anser inte att de har behövt samverka om detta med oss. Då tycker vi att det inte finns någon anledning att ha ett samverkansavtal, säger Lars Johansson.

Seko anser att det handlar om övergång av verksamhet, vilket innebär att de som haft tjänsterna tidigare får fortsätta hos den nya arbetsgivaren med samma villkor som tidigare.

Men försvaret linje är att det ska vara soldatbefattningar med de villkor som gäller där.

– Ingångslönen för en soldat är 18 000 medan brandmännen ligger runt 26 000, så det är en stor skillnad, säger Lars Johansson.

Samverkansavtalet innebar att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna hade regelbundna möten där man diskuterade gemensamma frågor.

– Det här är en mycket kraftig markering från vår sida. Hädanefter är det MBL som gäller och då måste arbetsgivaren kalla till formell MBL-information i varje fråga. Det blir mycket struligare, men vi anser som sagt inte att vi kan ha ett samverkansavtal när de inte vill prata med oss, säger Lars Johansson.

Parterna har ett möte inplanerat och innan det vill försvarsmakten inte kommentera.

– Jag vill prata med Seko och höra lite mer om vad som ligger bakom innan jag kan säga något om det här, säger försvarets förhandlingschef Ulf Olsson.