Sekos krav att missbruket av timanställningar och deltider ska upphöra har inte tillgodosetts i budet. Därför säger förbundet nej.

Avtalssekreterare Valle Karlsson säger i en kommentar att Seko har varit väldigt tydliga i kontakterna med medlarna vad som krävs för att det ska bli en överenskommelse.

-Nu ligger ansvaret hos medlarna och Almega, säger Valle Karlsson.

Almega svarade ja på medlarnas bud, som enligt arbetsgivarna innebar att alla konfliktåtgärder skulle stoppas under två månader. Under den tiden skulle de lokala förhandlingarna på Veolia fortsätta.