Arbetsgivarverket och Officersförbundet är överens om ett avtal som innebär att bland annat soldater kan vara visstidsanställda i upp till 16 år, med 6 månaders provanställning.
– Vi anser att verksamheten inom försvaret är något som politikerna ska fatta beslut om, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande. Den uppfattningen har vi stöd för hos oppositionen.
Den 23 mars fattar riksdagen beslut om försvarets framtida organisation och det betyder av allt att döma att värnplikten avskaffas och ersätts med visstidsanställda och kontrakterade soldater. Samtidigt undersöker en statlig utredning om det går att lagstifta om undantag från lagen om anställningsskydd, las. En utredning som ska vara klar i december, ett halvår efter att värnplikten upphört och rekryteringen till de nya tjänsterna börjat.
– För att soldater och sjömän ska veta vad som gäller kan vi tänka oss att träffa avtal som utgår från gällande regler i las, säger Janne Rudén. Det är möjligt att vara visstidsanställd i två år och då är utredningen klar.
För en soldat som skriver på kontrakt i sommar finns det inga tydliga regler om vad som ska gälla. Eftersom Seko säger nej till avtal kan inte Officersförbundet och arbetsgivarverket gå vidare.
–Nu ligger bollen hos arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, säger Janne Rudén.
Det är Sekos ambition att organisera de sjömän och soldater som ska ingå i den nya försvarsorganisationen.