LO:s krav är löneökningar på 3,5 procent eller minst 860 kronor, plus en jämställdhetspott på 100 kronor för de avtalsområden som har en genomsnittslön som är lägre än 22 400 kronor.
LO-styrelsen var inte enig när lönekraven beslutades. IF Metall och GS reserverade sig och Livs representant, som saknar rösträtt i styrelsen, anslöt sig till reservationen.
Seko:s avtalssekreterare Sven Olof Hellman säger att 100 kronor är ett minimum om löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade områden ska minska inom någorlunda rimlig tid.
Det är något som Seko ställer sig bakom även om det inte berör det egna förbundet. Jämställdhetspotten förväntas höja lönerna för kvinnorna i Handels, Hotell- och restaurang, Kommunal och Fastighets.
–Jag anser personligen att jämställdhetspotten 2007 en bättre konstruktion, då var tanken att varje kvinna med en lön under 20 000 skulle generera 205 kronor till potten. Det slog mer tydligt. Men årets modell är bättre än inget, säger Sven Olof Hellman.
De tre industrifacken hävdar att hälften hade räckt.
– Skillnaderna i nivå får inte vara hur stora som helst. Gränsen är nådd, vi ska stå upp för industriarbetarna, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven i en kommentar på förbundets hemsida.
Samtidigt som LO-styrelsen presenterade sina krav la facken inom industrin, GS, IF Metall, Livs, Unionen och Sveriges ingenjörer, fram sina avtalskrav. Löneökning på 3,7 procent, eller 910 kronor.
Reaktionerna på splittringen inom LO och industriförbundens nej till jämställdhetspotten har varit starka. Förbunden i 6F, där Seko ingår, skriver i en debattartikel i LO-tidningen att det som hänt är ett slag mot LO:s grundidé om samordning och samarbete. Och att 6F står bakom jämställda löner även om det innebär lite mindre pengar till de egna medlemmarna.
Från arbetsgivarhåll har reaktionerna varierat. Svenskt Näringsliv och Almega är emot låglönesatsningar och kvinnopotter, men oroar sig för en orolig avtalsrörelse, medan Svensk Handels vd Dag Klackenberg är mer positiv. Låglönesatsningar fungerar på lång sikt inom handeln säger han till LO-Tidningen.
Igår och i dag diskuterar IF Metalls avtalsråd LO-samordningen och industrins överenskommelse.
Förutom lönekrav har LO krav på begränsade möjligheter att visstidsanställa. Gränsen bör gå vid två år. I samordningen finns även krav på förbättringar av avtalsförsäkringarna.