Vänsterpartiets ledamot i trafikutskottet, Emma Wallrup, har idag lämnat in en skriftlig fråga till näringsminister Mikael Damberg med anledning av postuppropet.

Hon skriver att Vänsterpartiet delar Sekos uppfattning i uppropet och frågar om näringsminister Mikael Damberg tänker verka för att regeringen ska lämna förslag som tillmötesgår Sekos krav.

Uppropet kräver en bättre balans mellan Postnords ekonomiska krav och servicemål och en ny postlag som säkrar postservicen i hela landet och som inte missgynnar det företag som utför samhällsuppdraget, det vill säga Postnord.

Seko anser också att staten, Postnords ägare, ska ställa krav på goda arbetsförhållanden och sjysta villkor både för anställda i företaget och anställda hos underleverantörer. För det fjärde vill man att hotet om börsintroduktion undanröjs definitivt och slutgiltigt.

För ett par veckor sedan lämnade Seko uppropet med 13 558 namnunderskrifter till – en förstående ­ ordförande i trafikutskottet, Karin Svensson Smith(MP) och till Postnords ledning.