De senaste fem åren har Postnord minskat antalet anställda med omkring 1 000 personer per år.

– Till slut kom vi till en gräns där vi från fackligt håll protesterade kraftfullt, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko posten.

Seko posten har en strategi för att möta de fackliga utmaningarna i digitaliseringens spår – och det är inte att slå sönder maskinerna i protest.

– Vi har identifierat tre heliga frågor. Vi inser att jobben kommer bli färre, men de här frågorna tänker vi inte släppa på.

Det handlar om att heltidsanställningar ska vara det som gäller, så långt det är möjligt.

– Vi lyckades stoppa ett hyvlingsförsök på en postterminal. Och där är vi stenhårda, vi kommer alltid säga nej till hyvling.

Vidare anser Seko posten att all kärnverksamhet ska drivas i egen regi.

– Då är det lättare vid omställningar. Man kan till exempel flytta anställda mellan brevdelen, som går ner, och paketdelen som ökar.

Slutligen handlar det om att jobba för en ansvarsfull omställning när företaget gör sig av med personal.

– Vi har ett starkt avtal för omställning idag, där man efter fyra års anställning får tolv månader med lön, och där man får en coach för att hitta

nytt jobb. Dessutom har vi en så kallad 80-90-100-lösning från 58 års ålder. Då får man trappa ner och arbeta 80 procent med 90 procent av lönen och 100 procent i pensionsinbetalningar.

Han framhåller organisering och starka kollektivavtal som avgörande för fackföreningsrörelsen i en digitaliserad värld.

– För att kunna påverka företagen i en riktning som är bra för medlemmarna måste vi vara många, därför är medlemsrekrytering viktig. Och vi får inte vara passiva när världen förändras, och bara försvara det vi har, utan se till att teckna starka kollektivavtal även i de branscher där det skapas nya jobb.

Trots allt har Johan Lindholm en relativt optimistisk syn på framtiden.

– Digitaliseringen kommer innebära att vissa jobb försvinner och andra minskar. Men jag är helt övertygad om att det kommer skapas nya typer av jobb.