Samtidigt uppmanar Telia alla anställda att skänka pengar till Röda korset. Telia har lovat att skänka dubbelt så mycket som personalen bidrar med.

-Vi har arbetskamrater på Ncell, Telias dotterbolag i Nepal, som drabbats hårt av jordbävningen. Enligt uppgift har alla överlevt, men många har en mycket svår situation, säger Sekos klubbordförande Peter Wiklund.

Förutom bistånd till Röda korset gör Telia insatser för att stödja de anställda på Ncell. Bland annat betalar företaget kontantkort som gör det möjligt för personalen att kommunicera. Ncell uppmanar alla på plats att i första hand skicka sms, för att inte belasta mobilnätet för mycket.

Har ni haft direktkontakt med de fackliga representanterna på Ncell?

-Nej inte ännu. Vi vet att de klarat sig. Via personliga kontakter håller vi oss informerade om deras situation. Vi följer också utvecklingen i landet och jag hoppas att Telia fortsätter att ge stöd åt våra arbetskamrater. Exakt vad som behövs är än så länge oklart.

Seko har i flera år bedrivit fackligt bistånd till bland annat fackklubben på Ncell.

Antalet bekräftade dödsoffer på grund av jordbävningen är just nu 4 000. Nepals premiärminister har dock sagt att han befarar att minst 10 000 har omkommit. Landet är mycket fattigt, med svag infrastruktur på landsbygden, vilket gör att hjälpen har svårt att nå fram till hela landet. Vatten, mat och tak över huvudet är det mest akuta behovet.