Mer än hälften av Arbetsförmedlingens förmedlingskontor ska stängas inom ett år. Processen har redan påbörjats.

Totalt handlar det om 130 av 242 kontor och 4500 personer som får gå. Det finns drygt 270 Seko-medlemmar på Arbetsmedlingen. Ännu är det oklart om dessa kommer att drabbas. Men oron är stor, berättar Ulf Törnkvist, facklig företrädare för Seko.

Stort varsel på Arbets­förmedlingen

Nyhet

Facken har en kontinuerlig dialog med ledningen. Men enligt Ulf Törnkvist finns det ingen ljusning vid horisonten – exempelvis att få ned antalet personer som ska sägas upp.

–De hänvisar istället kategoriskt till att Arbetsförmedlingens budget måste vara i balans till den 31 december i år. Om vi inte påbörjar uppsägningarna så ökar pluskontot för varje vecka. Det känns lite som att vi hamnat i en gisslansituation. De säger att om vi inte vi medverkar så medverkar vi indirekt till att fler måste sluta.

”Ännu värre”

Framför allt är det Arbetsförmedlingens kontor i glesbygd och i mellanstora städer som avvecklas – de i storstäder behålls.

Privat jobbförmedling

Så blir arbetslösa en kassako för bemanningsbolag

Reportage

Just nu pågår diskussioner för fullt inom myndigheten – men vad som sägs är belagt med tystnadsplikt. För Gunnar Carlsson, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen, är det viktigaste nu och framöver att säkra att så många medlemmar som möjligt får behålla sina jobb.

Hur ska ni lyckas med det?

– Det beror på vilka kontor som drabbas. Vilka orter det rör sig om kommer styra hur vi handlar. Det är för tidigt att säga om det blir aktuellt med en avtalsturordningslista, säger Gunnar Carlsson, och fortsätter.

–Men det här är en fullständigt vansinnig politisk situation som vi har hamnat i på grund av att politikerna varit naiva och saknat insikt i vilka konsekvenser den här budgeten skulle få. Vem ska ta hand om alla som behöver arbetsförmedlingen i mellanperioden? I dag finns inga privata intressenter som kan hoppa in rakt upp och ned. Det kommer bli ett katastrofläge för samhället.

”Lite konstigt”

Ulf Törnkvist oroas lika mycket över de anställda som får behålla sina jobb som de som får sluta.

– Det kanske är lite konstigt. Men anställda som blir kvar kommer verka i en alldeles för liten verksamhet som kommer få det svårt att klara av sitt uppdrag.