De garantier Seko vill ha handlar om maxantal deltidstjänster och timanställningar på Öresundstågen.

­– Men allt de vill ge är skrivningar om ”strävan att” och liknande. Men det kan vi inte acceptera, vi måste ha garantier, säger Rolf Sjöstrand.

Bakgrunden till förhandlingarna är att Veolia i början av mars månad varslade 250 personer om uppsägning och samtidigt erbjöd delar av personalen återanställning på deltid.

De fackliga organisationerna reagerade mot varslet och har sedan mars månad suttit förhandlingar såväl lokalt som centralt för att minska antalet övertaliga, men framförallt att få regler i avtalet som begränsar antalet visstids- och deltidsanställda. 

Det centrala avtalet kan sägas upp från den 1 juni i år och Seko har varnat för att avtalet sägs upp om det inte blir någon lösning på Veolia. Uppsägningstiden har skjutits fram flera gånger och den 15 maj är sista dag för Seko att säga upp det centrala avtalet.

– Vi har möte med Almega i morgon förmiddag då vi ska ta de här frågorna. Klockan tolv i morgon vet vi om vi kommer säga upp avtalet eller inte, säger Pär Olof Fällman, som är en av dem som sköter de centrala förhandlingarna.