Enligt Lars Johansson, ombudsman på Seko, håller man sig till kraven i LO-samordningen och har anpassat sig till det så kallade märket i lönekraven.

– Det är inga konstigheter. Däremot möts vi av en hel parad av försämringar i yrkandena från Arbetsgivarverket. De vill ha ett sifferlöst tillsvidareavtal och dessutom vill de säga upp trygghetsavtalet, säger Lars Johansson.

Trygghetsavtalet reglerar den hjälp de anställda får vid uppsägningar, och är förmånligt i det statliga avtalet.

– Det är ju kronan på verket i det statliga avtalet, tycker vi. Så det kan bli en het stridsfråga i höst.

Även arbetsgivarsidans krav på ett avtal utan vare sig tidsgräns eller garanterade löneökningar sågar Lars Johansson.

– Glöm det – det kan jag säga direkt.

Förhandlingarna, som berör omkring 15000 Sekomedlemmar, kommer starta i slutet av augusti. Det nuvarande avtalet löper ut den sista september.