De båda förbundsordförandena Janne Rudén, Seko, och Magnus Pettersson, Fastighets, säger i ett pressmeddelande att de tror mycket på idén om ett gemensamt förbund. Men att det  måste få ta den tid som behövs för att det ska bli ett bra resultat.

-Det är en långsiktig process, vi kommer att ha en tidplan som sträcker sig några år framåt i tiden, säger de.

Hur många år det handlar om vet ingen idag.

Styrelserna konstaterar att förbunden både är lika och olika. Den stora skillnaden rör ekonomi och avgiftssystem, därför har styrelserna beslutat att  börja med att utreda hur ett gemensamt avgiftssystem kan utformas och vilka ekonomiska konsekvenser ett samgående kan få. Utredare blir Janne Rudén, Fastighets vice ordförande Jari Visshed och Sekos controller Roger Hellefors. De ska vara klara i februari 2017.

I februari fattar styrelserna beslut om det finns förutsättningar att gå vidare med att utreda bland annat hur organisationen ska utformas och tidningarnas roll.

Om det blir ett samgående eller inte avgörs av respektive kongress.

Seko har kongress i april 2017. Där kommer samgåendet inte att hinna beslutas, enligt Sekos kanslichef Jonas Pettersson.