Fastighets förre förbundsordförande, Hans Öhlund, har under våren genomfört en förstudie om förutsättningarna för att i framtiden kunna bilda ett gemensamt förbund.

Förstudien redovisades idag för de båda styrelserna. Frågan som styrelserna nu ska ta ställning till är om förbunden ska genomföra en fördjupad utredning.
Styrelserna är efter gemensamma överläggningar i dag överens om att det är en viktig strategisk fråga och att inriktningen är positiv.

Beslut om att starta en utredning om samgående blir föremål för diskussion i de båda styrelserna i augusti/september.