I veckan beslutade förbundsstyrelserna i de båda förbunden att tillsätta en utomstående utredare som på djupet ska utreda förutsättningarna. Första steget blir att förbunden ska enas om utredningsdirektiv. Ambitionen är att direktiven ska vara klara före årsskiftet.

Tidigare har en förstudie gjorts där man tittat på medlemsavgifter och ekonomi. Nu tas alltså nästa steg i sammanslagningsplanerna.

– Det finns en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbunden fungerar bra, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets, i ett gemensamt uttalande.
Förbunden är överens om att arbetet får ta tid.
– Vi är positivt inställda till ett fördjupat samarbete och i förlängningen en sammanslagning. Vi är också överens om att arbetet får ta den tid som krävs, säger de båda förbundsordförandena.

En sammanslagning skulle innebära ett förbund med 150 000 medlemmar.