I dag har de Seko och Fastighets godkänt ett ekonomiskt underlag kring de båda förbundens intäkter, kostnader och försäkringar inför ett eventuellt samgående. Det skriver de båda styrelserna i ett gemensamt brev till sina anställda och förtroendevalda.

De två förbundsordförandena Janne Rudén, Seko, och Magnus Pettersson, Fastighets, har tidigare uttalat att de tror mycket på idén om ett gemensamt förbund och nu fortsätter arbetet med att utreda förutsättningarna.

Nästa steg är att ta fram ett förslag till nytt avgiftssystem och att hitta olika samordningsfördelar. Det finns inte någon tidplan för det fortsatta arbetet och frågan kommer inte att tas upp på Sekos kongress i april..