-Målet är en s-ledd regering för att det är bäst för medlemmarna, sa Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia när hon invigde 6F:s valupptakt i dag.

Det menar hon inte är detsamma som att facken ska säga till medlemmarna vad de ska rösta på i valet i höst. 6F-förbunden har som mål att genomföra 100 000 samtal med medlemmarna och enligt Gabriella Lavecchia är det lika viktigt att lyssna som att tala själv.

Det är ett hundratal fackligt-politiskt ansvariga som samlats på kursgården Rönneberga för att planera valrörelsen och för att lyssna på tal av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth och Daniel Suhonen, från Tankesmedjan Katalys.

Tomas Eneroth upprepade gårdagens löfte att återta basunderhållet av järnvägen i statlig regi och Daniel Suhonen efterlyste glada valarbetare.

På mötet presenteras också 6F:s gemensamma valplattform. Den innefattar bland annat krav på trygga anställningar, mer resurser till arbetsmiljöarbetet, ökade investeringar inom transportsektorn, utbyggt investeringsstöd för hyresrätter, bättre sjukförsäkring, välfärd med vinstbegränsningar och höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen.

Till grund för valplattformen ligger bland annat en opinionsundersökning som 6F gjort bland förbundens medlemmar. De frågor som medlemmarna tyckte att facket ska driva i valrörelsen är välfärden, jobben och villkoren i arbetslivet.

Två procent av de som svarade ansåg att facket inte ska driva några frågor alls i valrörelsen.

Under våren kommer Seko att presentera mer branschspecifika valfrågor.