För att bättre kunna bedöma risker i arbetsmiljön på SJ krävde sex skyddsombud ut uppgifter om vilka arbetstider som ett antal icke namngivna lokförare har. Enligt skyddsombuden är det väl känt att nattarbete och oregelbundna arbetstider är hälsovådligt och det största arbetsmiljöproblemet för lokförarna
Med hjälp av uppgifterna från SJ ville skyddsombuden kolla den faktiska arbetstidsförläggningen för att se vilka åtgärder man kunde vidta för att få rimligare scheman.
SJ vägrade att ge ut handlingarna, dels hävdar man att uppgifterna inte finns tillgängliga och dels att personuppgiftslagen skulle hindra att de lämnades ut.
Seko anser att SJ hindrade skyddsombuden i deras arbete och stämde företaget för brott mot kollektivavtalet.