Seko fattade i höstas ett inriktningsbeslut om att lämna Nordea om banken skulle göra verklighet av flyttplanerna som aviserades av bankledningen förra året.

– Det fanns ju en chans att stämman skulle säga nej till flytt och då hade vi ju kunnat vara kvar, men nu blev det inte så och då ska vi byta bank, säger Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia.

Seko hade i höstas hade en halv miljard i kapitalplaceringar hos Nordea som också sköter förbundets löpande transaktioner.  Sedan dess har man avvecklat en fond, men exakt hur mycket pengar som är kvar hos banken vet hon inte.

 

Foto: Linus Meyer

– Vi kommer att det lugnt för att på inget sätt riskera medlemmarnas pengar. Så det får ta den tid det tar. Att flytta alla transaktioner är ju en ganska komplicerad sak.

Det var i september förra året som Nordeas ledning kungjorde att man ville flytta huvudkontoret till Finland. Anledningen banken då angav var att man vill tillhöra den europeiska bankunionen, vilket inte är möjligt i Sverige som inte är ett euroland.

Det som retat upp fackföreningsrörelsen var dock bankens tidigare uttalande om att lämna Sverige om regeringen beslutade om att höja bankskatten, den så kallade resolutionsavgiften. Den ska användas för att samla ihop pengar i händelse av en ny finanskris, så att notan inte hamnar på skattebetalarna som förra gången det begav sig.

– Det är anmärkningsvärt att en bank som fått miljardstöd av svenska skattebetalare för att klara tidigare bankkriser, nu väljer att smita från att ta gemensamt ansvar i framtiden. Det är därför orimligt att stora delar av våra medlemmars gemensamma kapital ska bidra till att generera vinster till denna bank. Med all rätt är våra medlemmar upprörda över Nordeas agerande, sa Gabriella Lavecchia då till Sekotidningen.

Seko vet inte i dagsläget vilken eller vilka banker som ska få ta hand om förbundets pengar i framtiden.