Med anledning av den utdragna konflikten i Göteborgs hamn har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sagt att det troligen behövs en reglering som begränsar fackens strejkrätt. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att titta på frågan.

Detta har fått skarp kritik från fackligt håll och nu sällar sig alltså Seko till kritikerna.

– Att använda händelserna i Göteborg som intäkt för en begränsning av strejkrätten kan få ödesdigra konsekvenser för hela arbetsmarknadsmodellen. Sverige är ett av de länder internationellt som har minst antal strejkdagar. Att rubba den balans som finns mellan parterna kommer skapa större problem och oordning på arbetsmarknaden, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Bakgrunden till hamnkonflikten är att det fristående facket Svenska hamnarbetarförbundet, som är största förbundet i hamnen, vill ha ett eget kollektivavtal. Arbetsgivaren, APM terminals, vägrar med hänvisning till att man redan har ett kollektivavtal med Transport.

Konflikten har pågått från och till i ett och ett halvt år, med perioder av strejk, blockad och lockout. Medlingsinstitutet har varit inkopplat med gett upp.

Detta har fått Ylva Johansson att till SVT säga att det troligen behövs lagstiftning för att inskränka rätten att strejka för att tvinga fram ytterligare ett kollektivavtal, förutom det som redan finns på arbetsplatsen.

– Den svenska modellen fungerar inte som det var tänkt i det här fallet och det är därför jag är beredd att gå så långt som med lagstiftning i ett ärende som för oss socialdemokrater naturligtvis är väldigt känsligt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till SVT.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Bland annat Transport, som kan sägas vara en ofrivillig part i konflikten, är upprört över att en socialdemokratisk regering vill lagstifta.

– Ni behöver aldrig tvivla på Transportarbetareförbundets ståndpunkt när det gäller konflikträtten. Det är både förvånande och djupt oroande att regeringen är beredda att lagstifta i den här frågan och vi kommer aldrig att ställa oss bakom ett sådant förslag, skriver Transports ordförande Tommy Wreeth i ett inlägg på Facebook.

Från arbetstagarorganisationerna finns en rädsla för att arbetsgivarna ska kunna välja det billigaste avtalet, så kallad avtalsshopping, om strejkrätten för att tvinga fram ett avtal inskränks.

– Det som händer i Göteborg tillhör en ovanlighet på svensk arbetsmarknad. Begränsas strejkrätten riskerar vi få en situation där arbetsgivarna kan avtalsshoppa, alltså att företagen själv kan välja vilket fack de vill teckna kollektivavtal med för att få ett billigare avtal. Det vore oacceptabelt om en socialdemokratisk regering bidrar till detta, säger Valle Karlsson.