Det senare är en konsekvens av att allt mer arbete förläggs hos underentreprenörer där pressen på pris och villkor är hård. Det leder i sin tur till att anställda i dessa företag får sämre villkor.

Även inom Väg- och banområdet är det ett ökat problem med korta anställningar. För många medlemmar har det blivit svårt att kvalificera sig för a-kassa.

-Det är oacceptabelt, säger ombudsman Björn-Inge Björnberg. Vi vill ha en lösning på de här problemen i avtalsrörelsen.

Seko vill även reglera att personal som lånas ut mellan olika bolag på avtalsområdet får samma lön och villkor som på det inlånande företaget. Dock lägst bibehållen lön.

Ett annat av Sekos krav är en arbetstidsförkortning i form av fler timmar i till arbetstidsbanken. Seko vill att den utökas till 40 timmar.

När det gäller lönekraven så följer Seko LO-samordningens gemensamma yrkanden på 2,8 procent och 672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 kronor per månad. Samt de gemensamma långsiktiga mål som LO-förbuden antog 2013.

Seko har 12 000 medlemmar på Väg- och banavtalet, varav hälften är anställda av underentreprenörer. Avtalet löper ut den 30 april.