Seko håller fast vid kravet på 3,2 procents löneökningar när man nu lämnat över sina yrkanden på maskinföraravtalet. Detta trots att LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gick ut och pekade med hela handen på industrins överenskommelse om 2,2 procent.

– Båda parter, vi och arbetsgivarna, vet att vid en medling kommer nivån att hamna på 2,2 procent. Men vi har alltid gjort så i LO-samordningen att vi fortsatt lägga fram vårt ursprungsyrkande., sa Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson i en tidigare intervju med Sekotidningen.

När det gäller övriga krav för maskinförarna återfinns punkter om huvudentreprenörsansvar, arbetsmiljö, arbetskläder och restid. Kravet är att restid ska räknas som arbetstid i vissa fall, något som även ingår i det konfliktvarsel Seko lämnat på telekomavtalet.

– Vi har precis växlat yrkanden så vi har ännu inte landat i någon prioriteringsordning när det gäller kraven. Så jag skulle vilja säga att alla är lika viktiga, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko.

De yrkanden som Seko växlat med Maskinentreprenörerna följer i övrigt den avtalsplattform som 6F-förbunden tidigare fastställt. Där ingår frågor om personlig integritet i arbetslivet, bekämpande av daglöneri och missbruk av visstidsanställningar.

Förhandlingarna beräknas starta i början av maj. Avtalet, som omfattar omkring 4000 medlemmar, löper ut den 31 maj.