En enkät till förbunden visar att Seko och Kommunal är ganska ensamma om att ha en sådan regel. En enkät som KA skickat till förbunden visar att pengarna i regel går till allmänna arvsfonden.

Flera förbund blir förvånade över Sekos och Kommunals ordning. IF Metalls företrädare är mycket kritisk.

Enligt Seko och Kommunal händer det dock mycket sällan att pengarna går till förbunden. Enligt Seko har det hänt vid ett fåtal tillfällen. De medel som kommer in har gått till att ge medlemmarna försäkringsinformation. Seko säger till KA att förbundet ska ”titta extra på denna fråga vid nästa översyn av avtalet”.

Premien för försäkringen ingår i Sekos medlemsavgift och betalas av medlemmarna.