– Lagstifta om att arbetsgivare måste genomgå en arbetsmiljöutbildning innan de startar ett företag. Det borde vara ett grundkrav för att bedriva verksamhet, sa Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets, när hon talade i riksdagen på skyddsombudens dag.

”Många arbetsgivare struntar i arbetsmiljölagen”

Tillsammans med Mattias Theliander, regionalt skyddsombud för Seko, var hon inbjuden till riksdagen för att lyfta skyddsombudens utmaningar till politikerna. Veronica Boström berättade om den tuffa vardagen i städbranschen som hon som regionalt skyddsombud kämpar för att förbättra.

– Vi får ett allt stressigare arbetsliv och den psykosociala arbetsmiljön i städbranschen har förvärrats markant. Många arbetsgivare struntar i arbetsmiljölagen. Det är inte sällan som städare bli sjukskrivna och sedan går det 180 dagar och de blir utförsäkrade innan arbetsgivaren erbjudit någon rehabilitering alls, säger hon inför politikerna.  

LO: Arbetsmiljöproblemen har ökat

Att arbetsmiljön har förvärrats för LO-kollektivet är också något som lyfts av Carola Löfstrand som är utredare på LO. I LO:s rapport från 2018 ”Bättre och bättre dag för dag?” finns siffror som visar att arbetsmiljöproblemen ökat för både män och kvinnor i arbetaryrken.

– Vi kan se att det skett en försämring när det gäller arbetsmiljön inom LO-kollektivet sedan 90-talet. Och den har försämrats ännu mer för kvinnor än för män. Om vi tittar på utvecklingen så ser vi att kvinnor har fått mindre inflytande över sitt arbete, säger Carola Löfstrand.

Kräver mer pengar till regionala skyddsombud

För att stärka skyddsombudens möjligheter att påverka arbetsmiljön krävs mer statliga anslag till de regionala skyddsombuden. Det anser både LO och Veronica Boström.

– Vi behöver vara fler regionala skyddsombud, särskilt eftersom det på många företag inte finns några skyddsombud. Jag vill också lyfta arbetsgivarnas ansvar för att vidareutbilda de lokala skyddsombuden. Det är allvarligt att det sker i så låg utsträckning i dag, säger Veronica Boström.

Sekos regionala skyddsombud Mattias Theliander menar att det behövs en lagändring som ser till att de regionala skyddsombuden får tillgång till alla arbetsplatser. I dag får de bara tillgång till arbetsplatser där förbundet har medlemmar och där företaget inte har en egen skyddskommitté.

– Men på vissa företag är skyddskommittén bara något som finns på pappret. Av de dödsolyckor som sker är det många som direkt hade kunnat undvikas om det bara gjorts en korrekt risk- och konsekvensanalys. Det är oacceptabelt, säger Mattias Theliander.

Politikerna: Tar med oss skyddsombudens synpunkter

Johan Andersson (S) och Saila Quicklund (M) som arbetar med arbetsmiljöfrågor i arbetsmarknadsutskottet säger båda att de tar med sig skyddsombudens synpunkter.

– Att arbetsgivare måste genomgå en arbetsmiljöutbildning för att få starta företag tycker jag är ett klokt förslag. Jag tar också med mig att det behövs mer statliga pengar till de regionala skyddsombudens arbete och till utbildning för chefer och skyddsombud. Med ett parti undantaget tror jag att vi kan genomföra breda lösningar över partigränserna för en bättre arbetsmiljö, säger Johan Andersson (S).

Saila Quicklund (M) vill inte i dagsläget uttala sig om ny lagstiftning eller om mer statliga medel till arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud behövs.

– Huruvida lagstiftning om arbetsmiljöutbildning för nya företagare behövs är inget jag kan uttala mig om nu. När det gäller mer statliga medel till utbildningar inom arbetsmiljö tror jag att vi kan göra mycket med befintliga medel. Det handlar också om hur effektivt medlen används, säger Saila Quicklund (M).

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.