Arbetsgivarna vill inte bara ha ut mer arbetstid, ME vill också öka möjligheten att avtala med den enskilde om när hen ska arbeta samt öka möjligheterna till säsongsvariationer i arbetet.

ME efterlyser nya modeller för säsongsarbete.

Seko vill tvärtom reglerna arbetstiderna mer, genom att dels öka arbetstidsförkortningen till 40 timmar per år och göra veckovilan längre. Den bör vara 72 timmar, anser Seko. Och om den infaller under ordinarie arbetstid ska den anställde ha lön.

-Vi kan konstatera att ME vill göra avtalet mer flexibelt gällande arbetstidsförläggningen än vad det redan idag är och att vi vill reglera mer i avtalet, säger Sekos ombudsman Joakim Hellmouth.

Seko yrkar även på en begränsning av anställningsformen allmän visstid. En visstid måste vara minst 10 dagar, anser Seko.

När det gäller lönekraven följer Seko LO-samordningen. Lönekravet är 2,8 procent med ett lägsta utrymme på 672 kronor. Till skillnad från samordningen kräver dock Seko att de lägsta lönerna på maskinföraravtalet ska höjas mer än utgående lön.

Maskinentreprenörerna är en av sju arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn som valt att gå ut gemensamt i avtalsrörelsen 2017. Ungefär så som 6F-förbunden gjorde 2016. På önskelistan står ökad flexibilitet och större möjligheter för arbetsgivarna att teckna individuella avtal med medarbetarna.