-Vi kan inte godta det förslag som arbetsgivaren har lagt fram. Medlemmarna har i en enkät sagt att de vill behålla det gamla avtalet, och så blir det tills vidare, säger Lars-Inge Ehrenholm, ordförande för Seko på NTE.

Sedan Seko lämnade förhandlingarna i början av oktober har inget hänt.

-Vi vet inte vad som händer nu. Arbetsgivaren har inte hört av sig sedan vi frånträdde, säger Lars-Inge Ehrenholm.

Kriminalvårdens förhandlingschef Susanne Svärd Elfström säger till Sekotidningen att hon tittar på hur hon ska gå vidare med förhandlingarna efter Sekos avhopp.

-Jag har meddelat Seko att jag återkommer. Jag vet ännu inte när och på vilket sätt, säger hon.

Susanne Svärd Elfström tillägger att Kriminalvården fortfarande anser att det är nödvändigt att få till nya arbetstidsregler.

Kriminalvården vill ha ett nytt arbetstidsavtal med möjlighet att lägga ut ordinarie arbetstid dygnet runt för alla. Seko anser att nattarbete i huvudsak bör vara frivilligt.

Förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal har pågått under lång tid. Grundorsaken är att NTE successivt ska ta över större delen av polisens och delar av andra myndigheter transporter av frihetsberövade. Övertagandet ska vara klart nästa sommar och innebär bland annat att Kriminalvården måste anställa nya förare.