Bakgrunden är att Veolia behöver mer tid för att ta ställning till det förslag till lösning som Seko lämnade igår. Förslaget innebär att Veolia får begränsningar när det gäller deltid och timanställningar. Som motprestation kan Seko tänka sig att göra avsteg i turlisteförhandlingarna.

-Det handlar om arbetstidens förläggning. Det finns regler i kollektivavtalet som Veolia anser begränsar möjligheten att få ut full tid av de heltidsanställda. Vi kan hitta en lösning på det genom att använda beprövade tekniker som andra företag använder, exempelvis fasta morgon- och kvällsgrupper, sa Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson till Sekotidningen igår måndag.

Den 12 maj väntas arbetstagarkonsulten som granskar de ekonomiska förutsättningarna för Öresundstrafiken komma med sin rapport. En rapport som de fackliga organisationerna ser fram emot.

Nästa förhandling mellan Seko och Veolia är utsatt till den 8 maj. Seko och Almega träffas den 15 maj.

Möjligheten för Seko att gå ut i konflikt den 1 juni kvarstår.